LAUBLE

PRÄZISIONSDREHTEILE

Managementul energiei conform
DIN ISO 50001:2018

Certificarea DIN ISO a fost finalizată cu succes

29.10.2020

În calitate de companie de prelucrare a metalelor, avem nevoie de cea mai mare parte a energiei pe care o achiziționăm pentru fabricarea produselor noastre și a proceselor asociate.
Am recunoscut de timpuriu că utilizarea eficientă a energiei electrice, a căldurii, a gazului și a combustibililor are o contribuție fundamentală la o producție mai eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Au fost determinate în mod sistematic diverse constatări privind valorile cererii, potențialul de economisire și posibilitățile de optimizare. Acum, standardele de management energetic pe care le-am trecut deja au fost confirmate prin certificarea conform DIN ISO 50001. Acest standard este instrumentul potrivit pentru ca noi să ne putem crește continuu eficiența energetică în viitor.